Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie -

Idź do spisu treści

Menu główne

Rachunki bankowe

Informacje teleadresoweNr rachunku bankowgo (wpłaty na dochody budżetowe)
NBP O/Olsztyn 84 1010 1397 0086 5722 3100 0000


Konto Bankowe Urzędu Miasta Braniewa
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie
Braniewo ul.Kościuszki 111


77 8313 0009 0036 9006 2000 0090

na  to konto należy dokonywać wpłat za  niektóre   czynności administracyjne zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014 r. poz.1628 tekst jednolity )

Opłata za wydanie decyzji   -   10 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia – 17 zł
Opłata za legalizację paszportu psa-kota – 26 zł
Opłata za
poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji rządowej - 5 zł

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego