Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie -

Idź do spisu treści

Menu główne

Godziny pracy,skargi

Informacje teleadresowe

Informacje ogólne

Godziny pracy w Urzędzie :
poniedziałek – piątek   7   -   15

Dni  i  godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii :
-  środy w godz. 12 - 14  oraz codziennie w godzinach pracy

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach :             
- skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie ul. Żeromskiego 22

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesłać na adres :

Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Żeromskiego 22
14 – 500 Braniewo

bądź
-
składać na dziennik podawczy ( w godz. 7 -  15 )
- przesłać faksem na numer  055-243-2065


Przyjmowanie korespondencji :
w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie, ul. Żeromskiego 22


Skargi, wnioski i petycje są  przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego –Dział VIII ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.267 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg   i wniosków ( Dz.U.Nr 5 , poz. 46 ).

 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego