Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie -

Idź do spisu treści

Menu główne

Do pobrania

1.Informacja PLW dla posiadaczy zwierząt dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny - więcej
2.Wymagania weterynaryjne przy pozyskiwaniu mięsa na użytek własny - więcej
3.Informacja dotycząca obowiazku zgłaszania padnięcia bydła,owiec,kozy - wiecej
4.Zgłoszenie prowadzenia chowu bydła - więcej
5.Rezygnacja z prowadzenia chowu bydła - więcej
6.Zgłoszenie prowadzenia chowu świń - więcej
7.Rezygnacja z prowadzenia chowu świń - więcej
8.Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 6 miesiąca życia,owiec lub kóz - więcej
9.Wykaz  lekarzy i techników wolno praktykujących i osób wyznaczonych do pomocy na terenie Powiatu Braniewo - więcej
10.Oświadczenie GLW w sprawie zakazu żywienia zwierząt gospodarskich mączkami mięsno - kostnymi. Więcej
11.Informacja GLW w sprawie zakazu żywienia zwierząt gospodarskich mączkami mięsno - kostnymi. Więcej
12.Informacja PLW w Braniewie o obowiązku zgłaszania mu zamiaru nabycia obok polepszaczy gleby spoczywa również na podmiotach nabywających nawozy organiczne wykorzystujące je w celu bezpośredniego wykorzystania na gruntach rolnych lub gruntach , do których mają dostęp zwierzęta gospodarskie. Więcej
13.Wniosek o rejstrację pasieki.Więcej
14.Wniosek o legalizację paszportu.Więcej...
15.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie podaje do wiadomości informację GLW dotyczącą zapobiegania wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń.
ASF materiały szkoleniowe dla hodowców - plik pdf.

ASF materiały szkoleniowe dla hodowców - plik doc
ASF materiały szkoleniowe dla lek.wet - plik pdf
ASF materiały szkoleniowe dla lek.wet - plik doc
16.
Informacje dla osób prywatnych dotyczące wymogów dla przemieszczania zwierząt domowych towarzyszacych podróżnym w celach niehandlowych w ilości do 5 szt. z krajów trzecich na terytorium UE. Kliknij >>
17.Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż świń.Więcej...


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego