Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie -

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum

Zamówienia publiczne

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nadbudowy budynku usługowego PIW w Braniewie

Pliki do pobrania:
1.    Ogłoszenie
2.    SIWZ
4.    Zal. 2 - oświadczenie z art. 22
5.    Zal. 3 - doświadczenie zawodowe
6.    Zal. 4 - wykaz osób
7.    Zal. 5 - oświadczenie z art. 24 ust. 1
8.    Zal. 6 - projekt umowy
9.    Zal. 7 - projekt przyłącza kanalizacji deszczowej
9.a  Zal.7.1 - projekt instalacji elektrycznej i teleinfomatycznej
9.b  Zal.7.2 - projekt Instalacji wod-kan+CO
9.c  Zal.7.3 - projekt charakterystyka energetyczna

9.e  Zal.7.5 - projekt architektoniczno - budowlany - architektura
9.f     Zal.7.6 - projekt budowlano - konstrukcyjny
10.  Zal. 8         - specyfikacja budynku Weterynarii - nadbudowa  
11.  Zal. 9       - PIW Braniewo deszczówka przedmiar
12.  Zal. 9.1 - PIW Braniewo - przedmiar inst sanit.
13.  Zal. 9.2 - PIW Braniewo - przedmiar instalacje elektryczne i teleinfomatyczna
14.  Zal. 9.3 - PIW Braniewo - przedmiar roboty budowlane
15.  Zal. 10  - elementy cenotwórcze

Ogłoszenie o wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na Nadbudowę budynku usługowego Piw w Braniewie


Ogłoszenie wyniku - plik do pobrania pdf


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego